top of page

 

 

Helseresultater - Luka

 

Luka's Helseresulateter:

 

HD: A, AD: A

Øyelyst fri på begge øyener, siste øyelysning 26/10-2010

 

Diagnostisert med forallergi og Primær Sebborhea, man kan lese mere sistnevnte diagnosen her.

 

 

DLA test; Halotype 3, 1.

 

Pga påstander om at Luka er frisk har jeg funnet det nødvendig å legge ut kopi av histopatologien.

 

 

 

bottom of page